Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.
Home Wat is SMO? Werken bij SMO SMO Publicaties Contact Links

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda

SMO Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor mensen met langdurende of acute problemen. Hierdoor komen zij buiten de maatschappij te staan of kunnen zich daarbinnen niet handhaven, met als gevolg isolement en maatschappelijke uitsluiting.
Lees meer over Stichting Maatschappelijke Opvang Breda
smo nieuws
06-07-2016   SMO Breda en partnerorganisa...
21-06-2016   Cliënten van Stichting Maatsch...
15-06-2016   Opening drie nieuwe bijenhotel...
08-06-2016   Activiteitencentrum 't Trefpun...
31-05-2016   Jaardocument 2015
Oudere berichten
logo Twitter Volg ons ook op Twitter!
SMO Breda en partnerorganisaties leren van Afrika
  


Coalitie nodigt partijen uit voor ‘vernieuwende beweging in het jongerenwerk’

GGD West-Brabant, Stichting Red eenKind, SMO Breda, WijZijn Traverse Groep, Surplus en het Annahuis starten gezamenlijk een driejarig project om de psychische, sociale en economische veerkracht van zwerfjongeren te vergroten. Hoe? Door groepsgewijs te werken en kennis en vaardigheden over te dragen. Inspiratiebron voor het project zijn succesvolle programma’s die Stichting Red een Kind uitvoert in Afrika.

 

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda en andere partner organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met mensen in kwetsbare omstandigheden, zoals zwerfjongeren. De organisaties voelen de urgentie om nieuwe wegen in te slaan. Het doel is dat dak- en thuisloze jongeren weer gelooft in zichzelf krijgen en volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving. Hierbij is samenwerking gezocht met ontwikkelingsorganisatie Red een Kind.
De programma’s die Red een Kind uitvoert in Afrika zijn zeer succesvol gebleken in het verhogen van de veerkracht van kinderen, jongeren, ouders en gemeenschappen in achtergestelde posities. Een kernelement van hun aanpak is groepsgericht werken. Dit element maakt de aanpak in de Nederlandse context innovatief. Directeur-bestuurder Lieke Jansen: ‘Wij werken bij SMO Breda sinds vorig jaar groepsgewijs en we hebben hier inmiddels goede ervaringen mee’. Zwerfjongeren geven aan moe te zijn van traditionele hulpverleningsmethoden waarbij één-op-één gesprekken tussen jongeren en hulpverleners centraal staan. Met de ontwikkeling van een groepsgewijze aanpak, waarbij de jongeren de regie voeren en samen hun talenten ontdekken, delen en benutten, willen de samenwerkende partijen een doorbraak realiseren.

Een ander essentieel element is investeren in de kennis en vaardigheden van de jongeren. Dit gebeurt via trainingen op sociaal vlak en gericht op het leren van een vak. Ook is er een focus op het creëren van kansen in de maatschappelijke omgeving van de jongeren, bijvoorbeeld door regels en scholingsaanbod meer op maat te maken. Op basis van een ontwikkeltraject zullen in Breda en in Bergen op Zoom de eerstegroepen volgens deze werkwijze starten. Het project wordt  gefinancierd door het Kansfonds. Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt.


SMO Breda | 06-07-2016
Zoekt U hulp?

Download hier het aanmeldformulier


Organisatiehandboek


Mijn SMO Breda


Ik Wil Meedoen


Wij zijn... In voor zorg!

logo vereniging NOV