Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o.
Home Wat is SMO? Werken bij SMO SMO Publicaties Contact Links
Aanbod SMO Breda e.o.
Onze missie
Medewerker aan het woord:
Kwaliteitsbeleid
ANBI
CliŽnt aan het woord over De Faam:
Informatie over betaling in de WLZ
CliŽnttevredenheid WLZ 2016

Wat is SMO Breda?


SMO Breda wil begeleiding, zorg en activering bieden die toegankelijk en laagdrempelig is. Wij werken vraaggericht en sluiten met onze dienstverlening zo veel mogelijk aan op de persoonlijke vraag van de cliŽnt. Door het opbouwen van een vertrouwensband bieden wij de cliŽnt een handreiking naar een meer regulier en zinvol bestaan. We geven daarbij de mogelijkheid om het proces met kleine stappen te doorlopen. Dat doen wij door:

  • het uitdenken van nieuwe concepten voor maatschappelijke opvang
  • het samenwerken met ketenpartners
  • en zo nodig het ontwikkelen van nieuwe soorten van dienstverlening

 Activering/begeleiding

 Dag- en nachtopvang/Winteropvang/Straatwerk

 Crisisplaatsingen

Langdurig Wonen

 Ambulante Woonbegeleiding

  • Galerijwoningen
  • Tramsingel
  • Housing First
  • Plataan/Cypres

Bureau MateriŽle Dienstverlening (BMD)

Centraal Onthaal


 


Wat is SMO Breda?
Wat is SMO Breda?