076-5645050 info@smobreda.nl

Hulp nodig?

Wat zijn de stappen voor iemand die (dreigend) dak- of thuisloos is? Waar kan men hulp vinden en op welke manier wordt verdere ondersteuning geboden?

Hulp nodig SMO Breda header

Dakloze burger

Wie dak- of thuisloos is, kan zich melden bij het loket Centraal Onthaal in het Stadskantoor van de Gemeente Breda.

Het straatteam van SMO Breda zoekt contact met mensen die op straat verblijven en zich (nog) niet willen aanmelden bij Centraal Onthaal.

Daklozen in Breda kunnen gebruik maken van de winteropvang.

Tijdelijke opvang

Tijdens een gesprek bij Centraal Onthaal wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor tijdelijke opvang bij de Doorstroomvoorziening (DSV) of voor een crisiswoning.

Professionals

Een cliënt aanmelden voor een woonvoorziening of ambulante woonbegeleiding? Download hier ons aanmeldformulier.

Aanmeldprocedure SMO Breda pagina Hulp nodig

Activering

SMO Breda geeft cliënten de kans om aan hun herstel te werken. Vanaf het begin moedigen we hen aan om zelf de regie te nemen.

De activiteiten zijn gericht op educatie, vrije tijd en werk en worden begeleid door activiteitencoaches, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Het doel is het ontmoeten van nieuwe mensen, het hebben van plezier in de dag en de mogelijkheid om iets kunt betekenen voor een ander.

Winteropvang

Wat is onze winteropvang?

Als de weersvoorspelling minimaal twee opeenvolgende nachten onder het vriespunt ligt, opent SMO Breda de winteropvang.

Deze tijdelijke opvang is gratis voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn uit de regio Breda en biedt ook één nacht opvang voor mensen buiten de regio.