076-5645050 info@smobreda.nl

Medezeggenschap

Medezeggen-schap

Binnen SMO Breda is een cliëntenraad actief. De cliëntenraad bekijkt de organisatie door de ogen van een cliënt en behartigt daarmee de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van SMO Breda. Op deze manier wordt invloed uitgeoefend op de organisatie en de uitvoering van de hulp- en dienstverlening aan cliënten.

Cliëntenraad SMO Breda

Wat is medezeggenschap?

Medezeggenschap betekent dat cliënten kunnen meepraten, meedenken, meebeslissen over en invloed kunnen uitoefenen op gebeurtenissen binnen SMO Breda – en dat vanuit het perspectief van cliënten. Leden komen op voor de gezamenlijke wensen en belangen van de cliënten.

SMO denkt mee met de client. We willen dit zo passend mogelijk doen en nemen besluiten in de organisatie om dit te kunnen realiseren. SMO wil daarom medezeggenschap van cliënten op alle besluiten en ontwikkelingen die van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten.

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten en vormt een spreekbuis voor cliënten op alle leefgebieden. 

Als cliënten een herhaaldelijk probleem ervaren dat de goede harmonie verstoort, staan wij paraat. Of het nu gaat om de locatie, activering, de woning, financiële, medische of geestelijke situatie, of iets anders – we komen in actie wanneer de belangen van onze cliënten op het spel staan.

Wat doet de Cliëntenraad voor cliënten?

We inventariseren gezamenlijk de problemen, bespreken oplossingen en treden indien nodig in overleg met het management van SMO Breda. Uiteraard wordt het probleem of de vraag van de betreffende cliënt discreet behandeld en er is altijd een terugkoppeling.

Waarom een cliëntenraad?

Waarom een cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit cliënten en ex-cliënten en vormt een spreekbuis voor cliënten op alle leefgebieden. 

Als cliënten een herhaaldelijk probleem ervaren dat de goede harmonie verstoort, staan wij paraat. Of het nu gaat om de locatie, activering, de woning, financiële, medische of geestelijke situatie, of iets anders – we komen in actie wanneer de belangen van onze cliënten op het spel staan.

Wat doet de Cliëntenraad voor cliënten?

We inventariseren gezamenlijk de problemen, bespreken oplossingen en treden indien nodig in overleg met het management van SMO Breda. Uiteraard wordt het probleem of de vraag van de betreffende cliënt discreet behandeld en er is altijd een terugkoppeling.