076-5645050 info@smobreda.nl

Over SMO Breda

Cliënten van SMO Breda zijn dak- en/of thuisloos, of dreigen dakloos te worden en hebben vaak langdurige of acute problemen. Niemand leeft vrijwillig op straat. SMO Breda ondersteunt kwetsbare mensen om hun situatie te verbeteren. Hierbij zijn de mogelijkheden en krachten van mensen met een ondersteuningsvraag het uitgangspunt.

 

Over SMO Breda

Waar staat SMO Breda voor?

Visie

Zorgen dat cliënten en direct betrokkenen weer regie op hun eigen leven kunnen voeren.

Missie

SMO Breda ondersteunt en activeert mensen die tijdelijk of langdurig hulp nodig hebben om de regie op hun leven te voeren. We richten ons op mensen die dak- en/of thuisloos zijn, op kwetsbare mensen in de wijk die dakloos dreigen te worden en op mensen die vanuit hun herstelproces weer in de wijk wonen. Niemand leeft vrijwillig op straat en dus helpen en ondersteunen wij deze mensen om hun situatie te verbeteren. SMO zorgt dat cliënten en direct betrokkenen weer regie op hun eigen leven kunnen voeren.

Wat biedt SMO Breda cliënten?

  • Een (t)huis voor iedereen: SMO Breda ondersteunt het proces van snel doorstromen van een tijdelijk verblijf naar duurzame huisvesting.
  • Normaliseren, verbinden en ontmoeten: herstelondersteuning gericht op volwaardig burgerschap in een inclusieve maatschappij.
Met welk doel?

SMO Breda hanteert 3 doelen bij de ondersteuning van cliënten:

3 doelen SMO Breda

Werken bij SMO Breda

Wil jij iets doen voor een ander? Dan ben je bij ons van harte welkom.

We hebben verschillende vacatures openstaan voor professionals, stagiaires en vrijwilligers.

Bekijk hier onze vacatures

Jaarverslag

Jaarverslag

jaarverslag

jaarverslag

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

Jaarrekening

Pers en media

Persverzoeken

Voor persverzoeken en persberichten kunnen journalisten contact opnemen met de communicatieafdeling via 076-5645050 of communicatie@smobreda.nl.

Privacy

Om de privacy van cliënten en medewerkers te waarborgen, verstrekken we geen informatie over individuele situaties.

ANBI vermelding SMO Breda e.o.

Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. (Ik wil meedoen) heeft een ANBI status. Voor meer informatie, neem contact op met Henk Staadegaard, Directeur Bedrijfsvoering via h.staadegaard@smobreda.nl.

Doelstelling SMO Breda e.o. (Ik wil meedoen):
• Het vormgeven van maatschappelijke activiteiten op het gebied van zorg en welzijn waaronder tijdelijke opvang, woonbegeleiding, activering, (langdurige) huisvesting en verzorging aan personen die hieraan behoefte hebben of dit niet zelf kunnen regelen;
• Het verlenen van maatschappelijke opvang en behulpzaam zijn bij crisis;
• Het behulpzaam zijn bij en het sturen van het re-integratieproces van de genoemde personen.

Raad van Bestuur

Mevrouw J.W.M. Kuypers, Directeur-Bestuurder

Beloningsbeleid
SMO Breda voldoet aan de Wet Normering, topfunctionarissen, publieke- en semi-publieke sector (WNT).

SMO Breda e.o.
KvK nummer: 20109300
Fiscaal nummer: 8112.80.202

Judith Kuypers Directeur-Bestuurder SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup

Raad van Toezicht

Mevrouw G.J.E. Graumans, voorzitter
De heer A.J. Mante, vicevoorzitter
De heer E. van den Einden
De heer U.J. Possel
Mevrouw J.A.M. Vonk

Bekijk hier de toezichtvisie.

Ondersteuning Raad van Toezicht
Mevrouw M.M. Geurts
076-5645050
bestuurssecretariaat@smobreda.nl

SMO Breda e.o. is een zelfstandige stichting en heeft eenheid van bestuur en toezicht met Veilig Thuis West-Brabant, Vrouwenopvang Safegroup en STEMO (vastgoed).

Logo's SMO Breda, Veilig Thuis West-Brabant, Safegroup

Contact

Heb je een vraag of wil je meer weten over onze dienstverlening?
Neem contact met ons op.

Liniestraat 19, 4816 BG Breda

Postbus 3385, 4800 DJ Breda

076-5645050

4 + 8 =