076-5645050 info@smobreda.nl

Cliënt aanmelden

SMO Breda richt zich op mensen die dak- en/of thuisloos zijn en vaak te maken hebben met langdurige of acute problemen. Het vertrekpunt is het geloof in de mogelijkheden en kracht van mensen met een ondersteuningsvraag.

Iemand aanmelden SMO Breda

Ik wil iemand aanmelden.

Verwijzers kunnen mensen aanmelden via het aanmeldformulier. Het ingevulde formulier kan worden verzonden aan aanmelding@smobreda.nl.