076-5645050 info@smobreda.nl

Herstel ondersteunende zorg

Het inzetten van ervaringsdeskundigheid is essentieel om de begeleiding van SMO Breda nog beter aan te laten sluiten bij cliënten.

Ervaringsdeskundigheid SMO Breda

De kracht van ervaringsdeskundigheid

SMO Breda gelooft sterk in de kracht van ervaringsdeskundigheid als een unieke benadering in het ondersteunen van herstel. Ervaringsdeskundigen putten uit hun eigen herstelervaring om ruimte te bieden voor het herstel van anderen en om herstel ondersteunde zorg mogelijk te maken.

We gebruiken ervaringsdeskundigheid om inzicht te verkrijgen in persoonlijke ervaringen en om deze kennis verder te ontwikkelen. Dit gebeurt zowel in individuele sessies als in groepsgewijs lotgenotencontact. Ervaringsdeskundigen bieden ondersteuning gedurende verschillende herstelfasen en belichten specifieke thema’s die te maken hebben met herstel.

Naast het begeleiden van herstelprocessen richten de deskundigen zich ook op het aanpakken van stigmatisering, discriminatie en empowerment, zowel binnen de zorg als in de bredere samenleving.

Bij SMO Breda vormen evidence-based onderzoek, reguliere professionals en ervaringsdeskundige professionals samen de basis waarop we herstel ondersteunende zorg voor cliënten vormgeven. Deze holistische benadering van zorg is gericht op het bevorderen van herstel en welzijn van cliënten.

Ondersteuning van cliënten met professionals met en zonder ervaringsdeskundigheid

Dit betekent dat we een team vormen waarin professionele begeleiders met en zonder ervaringsdeskundigheid samenwerken om de herstel ondersteunende zorg voor cliënten van SMO Breda vorm te geven. Deze unieke combinatie van professionals versterkt elkaar en zorgt voor een breed scala aan ondersteuning en het faciliteren van de eigen regie van cliënten.

De ervaringsdeskundigen hebben een herstelproces doorleefd en betekenis kunnen geven aan hun eigen ervaringen. De levenslessen hieruit blijken in de praktijk universeel te zijn, waardoor zij op een dieper niveau kunnen begrijpen en zich inleven in wat cliënten voelen en doormaken. De wederzijdse herkenning en erkenning maakt dat ervaringsdeskundigen een vertrouwensband kunnen opbouwen en mee kunnen kijken naar passende ondersteuning.

Organisatie van groepsbijeenkomsten voor cliënten

SMO organiseert groepsbijeenkomsten gericht op verschillende aspecten. De reguliere begeleiders bieden bijeenkomsten aan met thema’s als werk, educatie en vrije tijd. De ervaringsdeskundigen faciliteren lotgenotengroepen, herstelgroepen en herstelcursussen waarin zaken als hoop en zelfvertrouwen krijgen, regie leren voeren over het eigen leven en het leren omgaan met verslaving centraal staat.

Een actieve rol in hersteltrajecten van cliënten

Ervaringsdeskundigen zijn actief betrokken bij de hersteltrajecten van de cliënten. Ze delen hun eigen ervaringen en bieden praktische, emotionele en mentale ondersteuning tijdens dit proces. Hierdoor krijgen cliënten hoop, motivatie en inspiratie om hun eigen pad naar herstel te bewandelen.

Ondersteuning bieden aan collega's in het werk aan herstel

SMO erkent de waarde van ervaring en zorgt ervoor dat werknemers die geen ervaringsdeskundigen zijn, kunnen profiteren van deze kennis. Door trainingen, intervisiesessies en samenwerking kunnen zij effectiever en empathischer werken in het begeleiden van cliënten naar herstel. Dit creëert een omgeving waarin iedereen van elkaar kan leren en elkaar kan versterken.