076-5645050 info@smobreda.nl

Onze werkwijze

Wat gebeurt er na een aanmelding bij het Centraal Onthaal met iemand die (dreigend) dak- of thuisloos is? En vanuit welke methodiek werkt SMO Breda?

 

Onze werkwijze- SMO Breda

Dak en/of thuisloos persoon

Wie dak- of thuisloos is, kan zich melden bij het loket Centraal Onthaal in het Stadskantoor van de Gemeente Breda.

Tijdelijke opvang

Tijdens een gesprek bij Centraal Onthaal wordt bepaald of een persoon in aanmerking komt voor crisisopvang bij de Doorstroomvoorziening (DSV) of voor een crisiswoning. Als tijdens een verblijf op de DSV blijkt dat een cliënt minimale begeleiding nodig heeft, kan diegene worden doorverwezen naar de voorzieningen van de Neuborgstraat, die vallen onder het opvanggedeelte van SMO.

Aanmeldteam

Voor mensen met een complexe begeleidingsvraag biedt SMO Breda ambulante- en beschermd wonen woonbegeleiding. Zowel een persoon als een verwijzer kunnen gebruik maken van het aanmeldingsformulier, download het formulier  hier.

Het Aanmeldteam behandelt aanmeldingen en regelt een intake bij het team dat aansluit bij de hulpvraag van de cliënt. In het Plaatsingsoverleg wordt besloten of de voorgestelde begeleiding passend is, waarbij aanvullende afspraken worden gemaakt. Bij SMO is begeleiding mogelijk op basis van een WMO, WLZ of justitie indicatie.

Woonvoorzieningen

Bij de 24-uurs woonvoorzieningen De Vliet en De Gaarshof worden zelfstandigheid en eigen regie van cliënten bevorderd, en waar mogelijk, terugkeer naar de wijk gefaciliteerd.

Ambulante woonplek

Als een cliënt in een opvangvoorziening verblijft, wordt samen beoordeeld of begeleiding nodig is en hoe intensief deze moet zijn. Het doel is dat de cliënt zo snel mogelijk doorstroomt naar een passende woonplek. Als deze cliënt vervolgens een woning krijgt toegewezen, kan een aanmelding plaatsvinden bij een van onze ambulante regioteams.

Als de stap naar gelijk zelfstandig wonen te groot is, kan de mogelijkheid van een studio aan de Tramsingel worden overwogen. Hier woont iemand maximaal 18 maanden met ambulante begeleiding als voorbereiding op zelfstandig wonen. Voor jongeren is het jongerenhuis een optie en voor burgers met een huurschuld is er de Plataan/Cypres. Alle voorzieningen worden begeleid door Gewoon Thuis, Housing First en Ambulante regioteams.

Verwijzers

Download hier het aanmeldingsformulier voor het aanmelden van een cliënt voor een woonvoorziening of ambulante woonbegeleiding.

SMO Breda ondersteunt mensen bij het (her)ontdekken van hun talenten en dromen, en begeleid hen bij persoonlijke doelen. De krachtgericht werken aanpak omvat individuele ondersteuning en diverse groepsactiviteiten gericht op werk, educatie en vrije tijd, allemaal gebaseerd op de herstelgerichte ‘Krachtwerkmethodiek’. Deze benadering legt de focus op de capaciteiten en kwaliteiten van mensen, niet op hun problemen. SMO biedt oplossingen op maat en een gelijkwaardige aanpak met een nadruk op ervaringsdeskundigheid.

Krachtgericht werken

Krachtgericht werken

SMO Breda ondersteunt mensen bij het (her)ontdekken van hun talenten en dromen, en begeleid hen bij persoonlijke doelen. De krachtgericht werken aanpak omvat individuele ondersteuning en diverse groepsactiviteiten gericht op werk, educatie en vrije tijd, allemaal gebaseerd op de herstelgerichte ‘Krachtwerkmethodiek’. Deze benadering legt de focus op de capaciteiten en kwaliteiten van mensen, niet op hun problemen. SMO biedt oplossingen op maat en een gelijkwaardige aanpak met een nadruk op ervaringsdeskundigheid.