076-5645050 info@smobreda.nl

Straatteam

Het straatteam is actief in Breda en omgeving, specifiek gericht op mensen die dak- en/of thuisloos zijn, op straat verblijven en soms voor overlast zorgen. Deze groep mensen is vaak moeilijk te benaderen en door te verwijzen naar hulpverleningsinstanties.

 

Straatteam SMO Breda

Het straatteam legt contact en bouwt een vertrouwensband op, met als doel dat mensen openstaan voor hulp en begeleiding.

Contact leggen

Het straatteam legt contact en bouwt een vertrouwensband op, met als doel dat mensen openstaan voor hulp en begeleiding.

Afname overlast

Het doel van het straatteam is dat minder mensen de straat als leefbare optie beschouwen. Daarnaast werkt het team aan een afname van overlast en een verhoging van het gevoel van veiligheid en leefbaarheid voor buurtbewoners.

Samenwerking

In nauwe samenwerking met diverse wijk- en bemoeizorgteams werkt het straatteam aan het verwezenlijken van deze doelen.